OD IDEJE DO NAJBOLJ IZPOPOLJENE A LESTVE
NA TRŽIŠČU, Z IZVIRNIMI IN PRAKTIČNIMI DODATKI

Nekoč je bila ideja o ...

Smo profesionalno fasadersko ter slikopleskarsko podjetje,katerega
začetki segajo v leto 2004.

Porodila se nam je ideja, da bomo sami izboljšali A lestev na način, kot ga še ni na tržišču. Po številnih neprespanih nočeh in dnevih polnih razmišljanja ter številnih poskusih nam je uspelo. Izdelali smo, v številnih pogledih izboljšano, leseno A lestev, ki je uporabna za vse branže v gradbeništvu kot tudi za domačo uporabo.

Naše A lestve imajo vse zahtevane certifikate. Zaradi unikatnosti izdelave in dodatkov smo našo A lestev tudi patentirali. Patentirana A lestev zagotavlja varnost in zanesljivost ter je narejena z mislijo na uporabnika.

Lestve so v celoti izdelane v Sloveniji iz slovenskega materiala. A lestev iz Slovenije je sinonim za kakovost in trajnost. Odločitev za mizarstvo ni bila težka, saj nam je delo z lesom že od mladih nog v veliko veselje, zato A lestve zagotovo niso zadnji izdelek.

Na vidiku so že nove ideje, vendar za zdaj ponosno predstavljamo najboljšo A lestev na tržišču, ki združuje inovativnost, kakovost in uporabnost.

Prednosti naših A lestev

 • A lestve izdelujemo po dveh standardih:
  -EN 131 (razmik med prečkami 30cm, lestev v rumeni barvi)
  -ÖNORM Z 1501 (Razmak zgornjih dveh prečk znaša 32 cm, kar omogoča udobno stanje, lestev v natur barvi).
 • Masivno okovje z O obročem, ki ne povzroča trenja lestve in podaljša življenjsko dobo.
 • Nastavki za vedra za lažje premikanje lestve (lestev ni namenjena hoji, ker zakon prepoveduje).
 • Obešalo za orodje – ni nevarnosti za poškodbe.
 • Prva navojna palica je z nasprotne smeri pritegnjena – vsi vijaki imajo varovalno matico.
 • A4 do A6 imajo po 3 navojne palice, A7 do A8 pa 4 navojne palice.
 • Možnost nakupa žepa za orodje (usnjen) za manjše stvari, ki se samo natakne na lestev.
 • Možnost nakupa nastavka za kladivo in 2 izvijača (usnjen), ki se privije na lestev (+4 vijaki).
 • A lestve ustrezajo zahtevam standardov ali normativnih dokumentov: SIST EN 131-1:2016+A1:2019, SIST EN 131- 2:2010+A2:2017, SIST EN 131-3:2018, ÖNORM Z1501:2018.
 • Zgornji del lestve je v celoti zaščiten pri URADU EVROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO. Vsakršno kopiranje predstavlja kršitev.

Kot fasader in slikopleskar veliko časa preživiš na lestvi. Vendar lestve, ki so na tržišču žal niso zadovoljile naših potreb. Začeli smo razmišljati kaj lahko naredimo, da bi v gradbeništvu to vrzel izpopolnili.

MIran voglar

Nejasnosti?

NAVODILO ZA UPORABO
A – LESTEV A3 do A8

 • Pred uporabo lestve preveri vse vijake, če so pritrjeni.
 • Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
 • Preglej in uredi okolico delovnega mesta.
 • Uporabljaj samo brezhibno delovno opremo.
 • NE PRIČNI Z DELOM, če:
  – si mlajši od 18 let,
  – nisi ustrezno usposobljen (ustrezno zdravniško spričevalo za delo na višini,
  teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
  – si v neustreznem psihofizičnem stanju (pod vplivom psihoaktivnih substanc –
  alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.


V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti takoj obvesti pristojnega.

 • Nevarnost padca delavca z višine.
 • Nevarnost zdrsa in padca lestve.
 • Nevarnost padanja materiala.
 • Nevarnost izgube ravnotežja.
 • Prevrnitve lestve – nepravilna postavitev lestve.
 • Nagibanja izven gabaritov lestve – nepravilno delo na lestvi.
 • Nestabilno postavljene lestve.
 • Poškodovane, razmajane in nestabilne lestve.
 • Zdrs lestve zaradi obrabljenih podnožk na lestvi.
 • Raztegnitev krakov lestve – kraki niso medsebojno povezani.
 • omogočajo dostop na višini in izvajanje manjših in kratkotrajnejših del,
 • pred uporabo mora uporabnik lestev pregledati, če je brezhibna oziroma ni
  poškodovana – brezhibnost lestve se ugotovi s pregledom lestvin in prečk, da te nimajo razpok ali drugih poškodb, da ne manjkajo prečke, da te niso nalomljene ali zvite, in da so prečke trdno vpete v lestvine,
 • kratkotrajna dela pri katerih ni potreben večji upor delavca ter se uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala.
  TIPI:
 • dvokrake,
 • skladne z zahtevami standarda SIST EN 131.
  UKREPI ZA PREPREČITEV NEVARNOSTI:
 • pazite da ne boste prekoračili maksimalno nosilnost lestve 150kg
 • pred uporabo pregledati stanje lestve in podnožk lestve,
 • poškodovana, nestabilna ali razmajana lestev se ne sme uporabljati,
 • zagotoviti stabilno postavitev lestve na ravno podlago,
 • kraki dvokrake lestve morajo biti medsebojno privezani,
 • uporaba dvokrakih lestev je dovoljena do višine 3 m,
 • brez varovanja pred padcem v globino je dovoljeno izvajati dela na lestvi do višine
  3 metre
 • pri postavitvi lestve na gladki podlagi je potrebno z oporami preprečiti zdrs,
 • pred vzpenjanjem na lestev se mora opraviti preizkus stabilnosti postavitve tako,
  da oseba stopi na prvo prečko, držeč se za stranice ter se sunkovito nagiba levo in desno. Ko se tako ugotovi, da je lestev stabilna, je dovoljeno vzpenjati se na lestev,
 • na lestvi se sme nahajati le ena oseba,
 • pri delu na lestvi in vzpenjanju se je obvezno z eno roko držati za lestev,
 • vzpenjanje in sestopanje z lestve mora biti tako, da se delavec izmenično oprijema
  z obema rokama prečk lestve ne pa stranic,
 • pri vzpenjanju in sestopanju po oziroma z lestve mora biti sprednji del telesa
  obrnjen proti lestvi – obračanje hrbta lestvi ni dovoljeno in je nevarno,
 • pri delu na lestvi mora delavec stati z obema nogama na istem klinu,
 • prepovedano je uporabljati zgornji dve prečki – da bi delavec stal na teh prečkah
 • pri delu na lestvi se ne smemo nikoli nagibati preveč levo in desno ali nazaj, ker s
  tem težišče telesa prenesemo izven stranic lestve in zato obstaja nevarnost
  prevrnitve,
 • prenašanje orodja po lestvi se sme s pomočjo posebne torbice, ki jo delavec ima
  pripeto s pasom okrog pasu; nikakor pa orodja pri vzpenjanju po lestvi ne smemo
  prenašati v rokah ali prosto v žepih,
 • pri delu na lestvi, ko imate zaposleni obe roki je obvezno zavarovanje delavca pred
  izgubo ravnotežja z varnostno navezo – varnostnim pasom,
 • prepovedano je naslanjanje lestev s klinom na vogale zgradb ali drogove,
 • prepovedana je uporaba lestev pri katerih so klini pribiti z žeblji ob stranice, lestev
  z manjkajočimi ali polomljenimi klini in lestve z drugačnimi okvarami,
 • dvokrake lestve morajo biti zavarovane s trdimi vezmi, da se kraki ne morejo čez
  mero razmakniti.
 • Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi.
 • Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno
  varovalno opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati
  ter skrbeti za njeno brezhibnost.
  Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno
  opremo:
 • delovna obleka,
 • zaščitna čelada (SIST EN 397),
 • zaščitne rokavice (SIST EN 388),
 • zaščitna obutev s kapico (SIST EN ISO 20345).
V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš kakršnekoli nevarnosti, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, lestev izloči iz uporabe in o tem obvesti pristojnega.
 • Poškodovano osebo reši iz nevarnega območja.
 • O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112.
 • Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v
  ambulanto prve pomoči.
 • Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt.
 • Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela.

S klikom na spodnjo povezavo si preglejte mere naših A lestev

Patent o našem izdelku

S klikom na spodnjo povezavo si preglejte vso intelektualno lastnino:

Kaj drugi porečejo o nas

Certifikat za testiranje in certificiranje

Naše A lestve so izdelane s strani naše potrebe v vsakdanjem poslovnem svetu, saj smo videli kako je sedanja ponudba pomankljiva.

pošljite povpraševanje za več informacij

Zakaj smo najboljša
izbira za vas

 • zato, ker smo eni redkih na tržišču, ki imamo certifikat, ker se držimo evropskih meril in z našo lestvijo lahko brez skrbi delate po celi evropi
 • je udobna in se jo da nadgradit z našimi izdelki
 • ker v primeru nesreče na gradbišču ne rabite skrivat naše lestve
 • smo fleksibilno podjetje ki strmi v izboljšave, smo 100% v naš izdelek in tudi vi boste.

Ali ste vedeli

 • da je uporaba lestev pri profesionalni uporabi strogo regulirana z namenom zagotavljanja varnosti delavcev
 • da se v Evropi zahteva standard EN 131 (EN 131-1, EN 131-2, EN 131-3), ki določa zahteve glede oblikovanja, materiala, izdelave, stabilnosti in varnih preskusnih metod za lestve
 • da med prečkami ne sme bit več kot 30cm, da je ÖNORM Z 1501 avstrijski standard, ki ne velja pri nas, ampak samo v Avstriji.


Standard EN 131 je razdeljen na različne dele, ki pokrivajo različne tipe lestev, od manjših gospodinjskih lestev do večjih profesionalnih lestev. Nekateri ključni elementi tega standarda vključujejo:

 • Dimenzije lestve: Natančne zahteve za velikost in razdaljo med stopnicami
 • Materiali: Natančni zahtevi za materiale, iz katerih so lestve izdelane
 • Preskusne metode: Opis preskusnih metod za preverjanje varnosti lestev.


Da je potrebno upoštevati tudi lokalne zakone in predpise glede varnosti na delovnem mestu, kot je v Sloveniji na primer “Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu”, ki določa, da mora delodajalec zagotoviti, da so lestve varne za uporabo, da so ustrezno shranjene in vzdrževane, ter da so zaposleni ustrezno usposobljeni za njihovo varno uporabo.

Splošna priporočila za varno
uporabo lestev vključujejo

 • Ne uporabljajte lestev, ki so poškodovane ali videti nestabilne
 • Pred uporabo preverite vse zaponke, pritrdilne elemente in druge sestavne dele lestve
 • Poskrbite, da je podlaga, na kateri stoji lestev, trdna in stabilna
 • Pri uporabi lestve se izogibajte prenašanju težkih ali nerodnih predmetov.


Pri profesionalni uporabi lestev je ključnega pomena, da so le-te v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi, ter da se upoštevajo najboljše prakse za njihovo varno uporabo.

Po pričevanju strank:

najboljša A lestev v Sloveniji
patentirana A lestev iz Slovenije

ozadje

Pošljite povpraševanja

Pošljite nam povpraševanje na vsa mobitna vprašanja, katera se vam porajajo v zvezi z našimi storitvami, preko kontaktnega obrazca spodaj.

* Odgovorimo najkasneje v roku 24 ur.

Kot fasader in slikopleskar veliko časa preživiš na lestvi. Vendar lestve, ki so na tržišču žal niso zadovoljile naših potreb. Začeli smo razmišljati kaj lahko naredimo, da bi v gradbeništvu to vrzel izpopolnili.