Zaščitna gumi nogica

Zaščitna gumi nogica je namenjena za zaščito pred drsenjem in poškodbo tal.

7.81

cene so z vključenim DDV

Za več dodatnih informacij o artiklu in možnosti nakupa 
nas kontaktirajte na številko

Nejasnosti?

NAVODILO ZA UPORABO
A – LESTEV A3 do A8

Tole so navodila, katerih se je potrebno držat za pravilno in varno uporabo naših A lestev.

 • Seznani se z navodili za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
 • Preglej in uredi okolico delovnega mesta.
 • Uporabljaj samo brezhibno delovno opremo.
 • NE PRIČNI Z DELOM, če:
  – si mlajši od 18 let,
  – nisi ustrezno usposobljen (ustrezno zdravniško spričevalo za delo na višini,
  teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
  – si v neustreznem psihofizičnem stanju (pod vplivom psihoaktivnih substanc –
  alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.


V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti takoj obvesti pristojnega.

 • Nevarnost padca delavca z višine.
 • Nevarnost zdrsa in padca lestve.
 • Nevarnost padanja materiala.
 • Nevarnost izgube ravnotežja.
 • Prevrnitve lestve – nepravilna postavitev lestve.
 • Nagibanja izven gabaritov lestve – nepravilno delo na lestvi.
 • Nestabilno postavljene lestve.
 • Poškodovane, razmajane in nestabilne lestve.
 • Zdrs lestve zaradi obrabljenih podnožk na lestvi.
 • Raztegnitev krakov lestve – kraki niso medsebojno povezani.
 • omogočajo dostop na višini in izvajanje manjših in kratkotrajnejših del,
 • pred uporabo mora uporabnik lestev pregledati, če je brezhibna oziroma ni
  poškodovana – brezhibnost lestve se ugotovi s pregledom lestvin in prečk, da te nimajo razpok ali drugih poškodb, da ne manjkajo prečke, da te niso nalomljene ali zvite, in da so prečke trdno vpete v lestvine,
 • kratkotrajna dela pri katerih ni potreben večji upor delavca ter se uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala.
  TIPI:
 • dvokrake,
 • skladne z zahtevami standarda SIST EN 131.
  UKREPI ZA PREPREČITEV NEVARNOSTI:
 • pazite da ne boste prekoračili maksimalno nosilnost lestve 150kg
 • pred uporabo pregledati stanje lestve in podnožk lestve,
 • poškodovana, nestabilna ali razmajana lestev se ne sme uporabljati,
 • zagotoviti stabilno postavitev lestve na ravno podlago,
 • kraki dvokrake lestve morajo biti medsebojno privezani,
 • uporaba dvokrakih lestev je dovoljena do višine 3 m,
 • brez varovanja pred padcem v globino je dovoljeno izvajati dela na lestvi do višine
  3 metre
 • pri postavitvi lestve na gladki podlagi je potrebno z oporami preprečiti zdrs,
 • pred vzpenjanjem na lestev se mora opraviti preizkus stabilnosti postavitve tako,
  da oseba stopi na prvo prečko, držeč se za stranice ter se sunkovito nagiba levo in desno. Ko se tako ugotovi, da je lestev stabilna, je dovoljeno vzpenjati se na lestev,
 • na lestvi se sme nahajati le ena oseba,
 • pri delu na lestvi in vzpenjanju se je obvezno z eno roko držati za lestev,
 • vzpenjanje in sestopanje z lestve mora biti tako, da se delavec izmenično oprijema
  z obema rokama prečk lestve ne pa stranic,
 • pri vzpenjanju in sestopanju po oziroma z lestve mora biti sprednji del telesa
  obrnjen proti lestvi – obračanje hrbta lestvi ni dovoljeno in je nevarno,
 • pri delu na lestvi mora delavec stati z obema nogama na istem klinu,
 • prepovedano je uporabljati zgornji dve prečki – da bi delavec stal na teh prečkah
 • pri delu na lestvi se ne smemo nikoli nagibati preveč levo in desno ali nazaj, ker s
  tem težišče telesa prenesemo izven stranic lestve in zato obstaja nevarnost
  prevrnitve,
 • prenašanje orodja po lestvi se sme s pomočjo posebne torbice, ki jo delavec ima
  pripeto s pasom okrog pasu; nikakor pa orodja pri vzpenjanju po lestvi ne smemo
  prenašati v rokah ali prosto v žepih,
 • pri delu na lestvi, ko imate zaposleni obe roki je obvezno zavarovanje delavca pred
  izgubo ravnotežja z varnostno navezo – varnostnim pasom,
 • prepovedano je naslanjanje lestev s klinom na vogale zgradb ali drogove,
 • prepovedana je uporaba lestev pri katerih so klini pribiti z žeblji ob stranice, lestev
  z manjkajočimi ali polomljenimi klini in lestve z drugačnimi okvarami,
 • dvokrake lestve morajo biti zavarovane s trdimi vezmi, da se kraki ne morejo čez
  mero razmakniti.
 • Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi.
 • Delavec mora pri svojem delu dosledno in namensko uporabljati osebno
  varovalno opremo v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati
  ter skrbeti za njeno brezhibnost.
  Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno
  opremo:
 • delovna obleka,
 • zaščitna čelada (SIST EN 397),
 • zaščitne rokavice (SIST EN 388),
 • zaščitna obutev s kapico (SIST EN ISO 20345).
V kolikor pred začetkom dela ali med delom ugotoviš kakršnekoli nevarnosti, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, lestev izloči iz uporabe in o tem obvesti pristojnega.
 • Poškodovano osebo reši iz nevarnega območja.
 • O dogodku obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112.
 • Poškodovancu nudi prvo pomoč do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v
  ambulanto prve pomoči.
 • Zdravstvene posledice: poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt.
 • Delovno pravne posledice: opozorilo, opomin, prenehanje dela.

PODOBNI ARTIKLI

Kot fasader in slikopleskar veliko časa preživiš na lestvi. Vendar lestve, ki so na tržišču žal niso zadovoljile naših potreb. Začeli smo razmišljati kaj lahko naredimo, da bi v gradbeništvu to vrzel izpopolnili.